ПОЛИТЕКС – АКВ


  • Термостопяемо полиетиленово фолио
  • Армиращ основен слой /нетъкан полиестерен текстил/
  • SBS /стирoн бутадиен стирол/- модифициран битум
  • Цветна минерална посипка /шисти/ или термостопяемо полиетиленово фолио.
M ембраните ПОЛИТЕКС – АКВ модифицирани с SBS се отличават с високите си якостни показатели и отлична адхезия, пластични и гъвкави дори и при ниски температури, те са с повишена устойчивост спрямо външни неблагоприятни фактори.
Приложение: Мембрана, която остава пластична и гъвкава при изключително ниски температури! Използва се при хидроизолиране на плоски покриви, наклонени покриви, втори завършващ пласт при ремонт на стари покриви, първи подложен пласт при нови покриви, втори завършващ пласт при нови покриви, основи на сгради, трафопост – КТП, канали, паркинги, подземни резервоари, над топлоизолации, под плочки, сводове, тунели, канали.

Предимства:

Л еки и гъвкави, здрави и надежни, универсални, с добър естетичен вид, разнообразие от цветове и форми, икономия на труд и време, не изискват поддръжка, дълготрайни.

Р улонните хидроизолационни материали имат широк диапазон на приложение. Като еднопластово покритие - при ремонт на стари покриви, основи на сгради, сутеренни стени, канали, за нови покриви, газови цистерни за газ пропан-бутан, трафопост КТП и др. Цялостни многопластови системи - за всякакъв вид и тип покриви и инженерни съоръжения /подземни резервоари, мостове, тунели, пътища и др./

И зборът на оптималния вариант на хидроизолация зависи от редица фактори /например технологични изисквания, механични натоварвания, климатични условия и др./, поради което е нужно да бъде направен от специалист - индивидуално, за всеки конкретен случай.

ВАЖНО: Рулата хидроизолация да се транспортират и съхраняват във вертикално положение. Бетоновата основа, върху която ще се полагат, да е гладка и предварително грундирана, суха и чиста. Да не се полага при температура на околната среда по-ниска от -10°С

Показатели

Метод на изпитване

Мярка

ПОЛИТЕКС – AKB

2,5 кг/м2 без защитна минерална посипка

3 кг/м2    без защитна минерална посипка

3,5 кг/м2  без защитна минерална посипка

4 кг/м2    без защитна минерална посипка

4.5 кг/м2    без защитна минерална посипка

5 кг/м2  без защитна минерална посипка

5.5 кг/м2    без защитна минерална посипка

3,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

4 кг/м2    със защитна минерална посипка

4,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

5 кг/м2    със защитна минерална посипка

5,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

Вид на основата

-

-

Нетъкан полиестерен текстил

Вид на битума

-

-

Модифициран с: SBS

Широчина

БДС ЕN 1848-1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Маса на единица площ

БДС ЕN 1849-1

кг/м2

2,7 ± 0,1

3,1 ± 0,1

3,6 ± 0,1

4,17 ± 0,1

4,5

5

5,5

3,6 ± 0,1

4,1 ± 0,1

5,2 ± 0,1

5

5,5

Якост на опън до скъсване

– надлъжно

– напречно

БДС ЕN 12311-1

N/5cm

 

800

540

 

1000

540

 

790

550

 

800

530

 

860

590

 

960

640

950

650

 

900

575

 

900

570

 

910

580

 

950

640

950

650

Относително удължение

– надлъжно

– напречно

БДС ЕN 12311-1

%

 

39

40

 

41

49

 

43

54

 

45

56

 

45

55

 

44

45

 

42

42

 

38

46

 

40

40

 

38

40

 

43

44

42

43

Водонепропускливост при налягане 0,7МРа в продължение на 24h

БДС ЕN 1928

Метод В

-

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не

пропуска вода

не

пропуска вода

не

пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не

пропуска вода

не

пропуска вода

Огъваемост при ниски температури

БДС EN 1109

°C

0 °C / минус 5 °C без изменения

Топлоустойчивост

БДС EN 1110

°C

+ 100 °C няма стичане

Съпротивление на разлепване на снажданията

– надлъжно

– напречно

БДС EN 12316-1

N/5cm

100

69

 

148

80

109

78

 

109

78

 

141

89

150

90

 

150

90

 

135

85

 

124

80

 

150

90

 

150

90

 

150

90

Съпротивление на срязване на снажданията

– надлъжно

– напречно

БДС EN 12317-1

N/5cm

(скъсване извън  снаждането)

798

520

(скъсване извън снаждането)

1010

540

(скъсване извън снаждането)

800

540

(скъсване извън снаждането)

800

520

(скъсване извън снаждането)

860

590

(скъсване извън снаждането)

960

645

(скъсване извън снаждането)

950

650

(скъсване извън снаждането)

930

575

(скъсване извън снаждането)

900

570

(скъсване извън снаждането)

900

590

(скъсване извън снаждането)

950

645

(скъсване извън снаждането)

950

655

Стабилност на размери

БДС EN 1107-1

Метод В

%

-

-

-

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

-

-

-

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

Съпротивление при статично натоварване

БДС EN 12730

-

-

-

-

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

-

-

-

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

Съпротивление на разкъсване

БДС EN 12310-1

N

-

-

-

200 ± 5

200 ± 5

200 ± 5

200 ± 5

-

-

-

200 ± 5

200 ± 5

Сцепление на  мин. поспка (загуба на маса)

БДС EN 12039

% по маса

-

-

-

-

-

-

-

4,3 ± 0,1

± 0,1

4,6 ± 0,1

4,7 ± 0,1

4,7 ± 0,1