ПОЛИТЕКС – АКВ


  • Полиетиленово фолио
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Армиращ основен слой / нетъкан полиестерен текстил/
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Цветна минерална посипка /шисти/ или полиетиленово фолио
M ембраните ПОЛИТЕКС – АКВ се отличават с високите си якостни показатели, пластични и гъвкави дори и при ниски температури, те са с повишена устойчивост спрямо външни неблагоприятни фактори.
Приложение: Хидроизолация на плоски покриви, наклонени покриви, втори завършващ пласт при ремонт на стари покриви, първи подложен пласт при нови покриви, втори завършващ пласт при нови покриви, над топлоизолации.

Предимства:

Л еки и гъвкави, здрави и надежни,универсални, с добър естетичен вид, разнообразие от цветове и форми, икономия на труд и време, не изискват поддръжка, дълготрайни.

Р улонните хидроизолационни материали имат широк диапазон на приложение. Като еднопластово покритие - при ремонт на стари покриви, основи на сгради, сутеренни стени, канали, за нови покриви, газови цистерни за газ пропан-бутан, трафопост КТП и др. Цялостни многопластови системи - за всякакъв вид и тип покриви и инженерни съоръжения /подземни резервоари, мостове, тунели, пътища и др./

И зборът на оптималния вариант на хидроизолация зависи от редица фактори /например технологични изисквания, механични натоварвания, климатични условия и др./, поради което е нужно да бъде направен от специалист - индивидуално, за всеки конкретен случай.

ВАЖНО: Рулата хидроизолация да се транспортират и съхраняват във вертикално положение. Бетоновата основа, върху която ще се полагат, да е гладка и предварително грундирана, суха и чиста. Да не се полага при температура на околната среда по-ниска от -10°С

Показатели

Метод на изпитване

Мярка

ПОЛИТЕКС – AKB

2,5 кг/м2 без защитна минерална посипка

3 кг/м2 без защитна минерална посипка

3,5 кг/м2 без защитна минерална посипка

4 кг/м2 без защитна минерална посипка

4.5 кг/м2 без защитна минерална посипка

5 кг/м2 без защитна минерална посипка

5.5 кг/м2 без защитна минерална посипка

3,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

4 кг/м2 със защитна минерална посипка

4,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

5 кг/м2 със защитна минерална посипка

5,5 кг/м2 със защитна минерална посипка

Вид на основата

-

-

Нетъкан полиестерен текстил

Вид на битума

-

-

Модифициран с: APP

Широчина

БДС ЕN 1848-1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Маса на единица площ

БДС ЕN 1849-1

кг/м2

2,5

3

3,5

4

4.5

5

5.5

3,5

4

4.5

5

5.5

Якост на опън до скъсване

– надлъжно

– напречно

БДС ЕN 12311-1

N/5cm

795

515

1011

535

780

540

795

510

825

560

860

575

825

650

930

575

870

570

890

593

860

630

830

650

Относително удължение

– надлъжно

– напречно

БДС ЕN 12311-1

%

36

37

41

49

42

54

44

56

44

49

43

46

41

41

35

46

35

35

35

38

40

41

40

41

Водонепропускливост при налягане 0,7МРа в продължение на 24h

БДС ЕN 1928

Метод В

-

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

не пропуска вода

Огъваемост при ниски температури

БДС EN 1109

°C

0 °C / минус 5 °C без изменения

Топлоустойчивост

БДС EN 1110

°C

+ 120 °C няма стичане

Съпротивление на разлепване на снажданията

– надлъжно

– напречно

БДС EN 12316-1

N/5cm

102

67

144

76

105

70

105

70

139

84

145

87

150

90

135

85

125

82

148

90

150

87

150

90

Съпротивление на сряз-ване на снажданията

– надлъжно

– напречно

БДС EN 12317-1

N/5cm

(скъсване извън снаждането)

796

520

(скъсване извън снаждането)

1015

540

(скъсване извън снаждането)

800

550

(скъсване извън снаждането)

800

550

(скъсване извън снаждането)

830

560

(скъсване извън снаждането)

850

570

(скъсване извън снаждането)

820

640

(скъсване извън снаждането)

930

580

(скъсване извън снаждането)

870

570

(скъсване извън снаждането)

890

605

(скъсване извън снаждането)

855

630

(скъсване извън снаждането)

825

645

Стабилност на размери

БДС EN 1107-1

Метод В

%

-

-

-

- 0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

-

-

-

0,8 ± 0,02

0,8 ± 0,02

Съпротивление при статично натоварване

БДС EN 12730

-

-

-

-

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

-

-

-

при 250 N

без протичане

при 250 N

без протичане

Съпротивление на разкъсване

БДС EN 12310-1

N

-

-

-

200 ± 5

200 ± 5

200 ± 5

200 ± 5

-

-

-

200 ± 5

200 ± 5

Сцепление на мин. поспка (загуба на маса)

БДС EN 12039

% по маса

-

-

-

-

-

-

-

4,4 ± 0,1

5,1 ± 0,1

4,7 ± 0,1

4,7 ± 0,1

4,9 ± 0,1