Битумни Полимерно Модифицирани Хидроизолационни Мембрани

Б итумни Хидроизолационни Мембрани SALAMBO® са произведени от модифициран битум с АРР /атактен полипропилен/ или SBS /стирен бутадиен стирол/ с различни видове тъканна основа, с или без завършващо покритие в зависимост от тяхното предназначение. Предлагат се в пет основни цвята: сив, зелен, червен, МЕЛАНЖ сиво, зелено и червено към черно.