НАСМОЛЕНА ХАРТИЯ БИТУМИНА-58

Н асмолена хартия Битумина-58 е продукт на основата на натронова или крафтова хартия, пропита и покрита от двете страни с битум, съдържащ APP и минерални пълнители, предназначена за подложен слой под битумни, метални, бетонови керемиди, както и за направа на обшивки, разделителни, подложни пластове и др.

Ширина на ролката
1 м
Дължина на ролката
20 м
Маса на единица площ
0,26 кг./м2
Якост на опън надл./напр.
185/110 N/5см
Относително удължение надл./напр.
20/15
Топлоустойчивост
+90°C
Огъваемост при ниски температури
-10°C
Модификация на битума
APP
Покритие от двете страни
полиетиленов филм 0,7 микрона