ИЗОФЛЕКС – 58

Р улонните хидроизолационни мембрани SALAMBO® са произведени от модифициран битум с АРР /атактен полипропилен/ или SBS /стирен бутадиен стирол/ с различни видове тъканна основа, с или без завършващо покритие в зависимост от тяхното предназначение. Предлагат се в пет основни цвята: сив, зелен, червен, МЕЛАНЖ сиво, зелено и червено към черно.

ИЗОФЛЕКС – 58 - APP:

  • Полиетиленово фолио
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Армиращ основен слой /стъклен воал с усилени нишки през 2 см./
  • АРР /атактен полипропилен/ - модифициран битум
  • Цветна минерална посипка /шисти/ или полиетиленово фолио
M ембраните ИЗОФЛЕКС – 58 са пластични и гъвкави с повишена устойчивост спрямо химически агенти.
Приложение: Хидроизолация на плоски покриви, наклонени покриви, втори завършващ пласт при ремонт на стари покриви, първи подложен пласт при нови покриви, втори завършващ пласт при нови покриви, над топлоизолации.

Предимства:

Л еки и гъвкави, здрави и надежни,универсални, с добър естетичен вид, разнообразие от цветове и форми, икономия на труд и време, не изискват поддръжка, дълготрайни.

Р улонните хидроизолационни материали имат широк диапазон на приложение. Като еднопластово покритие - при ремонт на стари покриви, основи на сгради, сутеренни стени, канали, за нови покриви, газови цистерни за газ пропан-бутан, трафопост КТП и др. Цялостни многопластови системи - за всякакъв вид и тип покриви и инженерни съоръжения /подземни резервоари, мостове, тунели, пътища и др./

И зборът на оптималния вариант на хидроизолация зависи от редица фактори /например технологични изисквания, механични натоварвания, климатични условия и др./, поради което е нужно да бъде направен от специалист - индивидуално, за всеки конкретен случай.

ВАЖНО: Рулата хидроизолация да се транспортират и съхраняват във вертикално положение. Бетоновата основа, върху която ще се полагат, да е гладка и предварително грундирана, суха и чиста. Да не се полага при температура на околната среда по-ниска от -10°С

Показатели
Метод на изпитване
Мярка
ИЗОФЛЕКС – 58
2 кг/м2
без защитна минерална посипка
2,5 кг/м2
без защитна минерална посипка
3 кг/м2
без защитна минерална посипка
3,5 кг/м2
без защитна минерална посипка
4 кг/м2
без защитна минерална посипка
3,5 кг/м2
със защитна минерална посипка
4 кг/м2
със защитна минерална посипка
4,5 кг/м2
със защитна минерална посипка
Вид на основата
-
-
Стъклен воал
Вид на битума
-
-
Модифициран с: APP
Широчина
БДС ЕN 1848-1
см
100
100
100
100
100
100
100
100
Маса на единица площ
БДС ЕN 1849-1
кг/м2
2
2,5
3
3,5
4
3,5
4
4,5
Якост на опън при скъсване
– надлъжно
– напречно
БДС ЕN 12311-1
N/5cm
472
250
400
250
475
250
485
250
480
250
450
250
523
250
455
250
Относително удължение
– надлъжно
– напречно
БДС ЕN 12311-1
%
7
8
5
8
6
11
6
8
8
11
8
8
6
10
5
10
Водонепропускливост при налягане 0,7МРа в продължение на 24h
БДС ЕN 1928
Метод В
-
не пропуска вода
Огъваемост при ниски температури
БДС EN 1109
°C
0 °C / минус 5 °C без изменения
Топлоустойчивост
БДС EN 1110
°C
+ 120 °C няма стичане
Съпротивление на разлепване на снажданията
– надлъжно
– напречно
БДС EN 12316-1
N/5cm
60
30
50
30
61
30
69
35
62
30
52
32
70
36
72
42
Съпротивление на срязване на снажданията
– надлъжно
– напречно
БДС EN 12317-1
N/5cm
(скъсване извън снаждането)
475
250
400
250
480
250
500
255
485
250
465
255
525
255
465
250
Сцепление на минерал ната поспка (загуба на маса)
БДС EN 12039
% по маса
-
-
-
-
-
7 ± 0,2
5,3 ± 0,2
4,4 ± 0,1